Faaliyet Alanlarımız

Her biri kendi uzmanlık alanında ve uzun yıllardır hukuk büromuz bünyesinde faaliyet gösteren uzman kadrosu ile, Tülin Kandemir Hukuk Bürosu öncelikli olarak aşağıda sayılan alanlarda faaliyet göstermektedir:

 • Ulusal ve Uluslararası Ticaret Hukuku
  • Şirketler Hukuku
  • Türk ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları
  • Kıymetli Evrak Hukuku
  • Ticari Sözleşmeler
  • Taşımacılık Hukuku
  • Ticaret Mahkemelerinde Dava Takibi
 • Borçlar Hukuku
  • Sözleşmeler Hukuku
  • Kira Sözleşmeleri
 • Taşınmaz ve İnşaat Hukuku
 • Fikri Sınai Haklar Hukuku
  • Marka, Patent ve Faydalı Model Tescilleri
 • İcra ve İflas Hukuku
  • Ticari Sözleşmelerden doğan alacakların takibi
  • İflas Ertelemesi
 • İş Hukuku
  • Sözleşmelerin hazırlanması,
  • Sözleşmelerin feshi,
  • İş kazaları ve mesleki hastalıklar,
  • İşyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti
 • Tüketici Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Kişiler ve Aile Hukuku
 • Uluslararası Hukuk
  • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
  • Yabancı Hakem Kararlarının Tenfizi ve İcrası
 • Yabancılar Hukuku
  • Oturum ve Çalışma İzni konusunda danışma
  • Gayrimenkul Alım Satımı konusunda danışma
  • Şirket Kurulumu

Yukarıda sayılan başlıca iştigal alanlarının yanı sıra, hukuk büromuz Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcılara, yatırım yapmak istedikleri sektöre ilişkin hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

Tülin Kandemir Hukuk Bürosu, hukuki hizmetlerini Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde sunmaktadır.