Görevimizi yaparken kimseye ne müvekkile ne hâkime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz. Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden hatta isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar köle kullanmadılar, fakat efendileri de olmadı.
MOLIERAC
Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir.
SOKRATES
Yargıç, hakkı uygular. Hukuku yaratan, canlandıran avukattır.
BACON
Adalet dünyadan kalkarsa, insan yaşamına değer verecek hiçbirşey kalmaz.
KANT

Türkiye’de İkamet Eden Yabancıların Adres Bildirim Mükellefiyeti

29/04/2013


KONU: Türkiye’de oturan yabancıların adres bildirim mükellefiyeti, süresi ve bu mükellefiyeti yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak cezalar nelerdir?

Türkiye’de vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden yahut 90 günden fazla kalacak  olan  yabancının ikamet izni alması yasal bir zorunluluk olup bu kişiler Nüfus Genel Müdürlüğünce yabancılar kütüğüne kaydedilir ve bilahare doğumlarından ölümlerine kadar, kişisel ve medeni durumlarına ilişkin tüm doğal ve hukuki olaylar 5490 sayılı Nüfus Kanunu gereği saptanır, ilgili kütüklere kaydedilir, elektronik ortamda ulusal adres veri tabanının oluşturulması ve böylelikle nüfus kayıtları ile adres bilgilerinin ilişkilendirilmesi sağlanır.  

İkamet izni olan ve yabancılar kütüğüne kaydedilen yabancıların her türlü nüfus olaylarını (doğum, ölüm, evlenme  vb.) ve yerleşim yeri adresleri ile  bunlardaki değişiklikleri yerleşim yerinin bulunduğu  nüfus müdürlüklerine beyan etmeleri yasal bir zorunluluktur.  Bu kapsam dışındaki yabancıların ise Türkiye’de meydana gelen nüfus olaylarına ilişkin olarak yine Nüfus Müdürlüklerine yaptıkları başvurular üzerine ilgili olay formu düzenlenir ve bir örneği kişinin kendisine verilir.

Bir kişinin ikamet etmek kasdı ile oturduğu yer ikamet adresi olup, Nüfus Kanunu gereği herkes yerleşim yeri adresini doğru bir şekilde ve yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Bu bildirim nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyan formu ile şahsen yahut elektronik posta ile yapılabilir. Adres beyanı ile yükümlü olan tüm kişiler yerleşim yerine ilişkin değişiklikleri de en geç yirmi gün içinde  ilçe nüfus müdürlüklerine  bildirmekle yükümlüdürler. Burada da hem Kanun hem Yönetmelik Türk vatandaşları ile Türkiye de oturan yabancıları aynı şekilde düzenlemiştir. Bildirim yükümlülüğü bakımından bir fark bulunmamaktadır.

Nüfus Kanunumuza göre Nüfus Müdürlüklerine herhangi bir işlem sebebi ile gerçek dışı beyanda bulunan kişiler hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası ve 500,00-TL idari para cezası, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere 250,00-TL idari para cezası uygulanır.

Bilgilerinize sunulur.  


Av. Gökçe Kandemir